Попит та його чинники

Зазвичай, що вища ціна, то меншу кількість певного товару люди хочуть купувати. І навпаки. Кожній конкретній ціні (Р) відповідає певна величина попиту (Q), тобто конкретна кількість товару, яку покупець хоче і може придбати. Між ціною товару й величиною попиту на нього існує тісний взаємозв’язок. Його можна відобразити за допомогою шкали та кривої попиту.

До обмеження сфери чинності ринку іноді призводить і переконання про неприбутковість або малу рентабельність окремих галузей, тому, вважають, їх треба розвивати не на комерційних засадах, а переводити на бюджетне фінансування. Часто це стосується так званих стратегічних галузей (телекомунікацій, енергетики, водогонів, залізничного транспорту). Хоча практика багатьох країн підтверджує, що й ці галузі можуть нормально функціонувати на комерційних засадах.

Цінова еластичність пропозиції відображає чутливість продавців певного товару до зміни його ціни. Розрізняють еластичну та нееластичну пропозицію за ціною. Пропозицію називають еластичною, якщо несуттєва зміна ціни спричиняє суттєву зміну величини пропозиції. Пропозицію називають нееластичною, якщо суттєва зміна ціни призводить до несуттєвої зміни величини пропозиції.

Графічне зображення шкали пропозиції називають кривою пропозиції. Іїпозначають літерою S (рис. 6.2), а пряму залежність між ціною та кількістю пропонованого продукту називають законом пропозиції.

5. Ефект Веблена (демонстративне споживання) – попит підвищується на престижні дорогі товари навіть за умови зростання цін на них.

Чинниками пропозиції є також зміна кількості виробників, податки та субсидії, ціни на інші товари, організація ринку, погодні умови тощо. Наприклад, запровадження спеціального податку на тонізуючі напої означатиме для виробників додаткові витрати на їхнє виробництво, і це призведе до зменшення їхньої пропозиції загалом, а криві їх пропозиції перемістяться ліворуч.

Попит Закон попиту

Відомо, що чим вище ціна товару, тим меншу кількість його купують, і, навпаки, чим нижче ціна, тим більше він купується. Таким чином, між ціною товару і попитом на нього за кількістю існує визначений взаємозв’язок, який виражається математично з допомогою зворотно пропорційного відношення. За своєю геометричною формою крива попиту нагадує сферу гіперболи, яка служить графічним образом зворотної пропорційної залежності. Тут мова йде про сукупності всіх продажів і покупок на даному ринку в даний період часу, скажемо, протягом дня. У міру того, як на даний ринок надходить більша кількість товару, його ціна знижується. У цьому знаходить прояв закон поступового убування попиту: якщо на ринок надходить більша кількість товару, то за інших рівних умов, він може реалізуватися лише за нижчою ціною, ніж колись раніше. Навпаки, коли товару на ринку недостатньо, ціна на нього зростає. Цей закон представляється очевидним і він, мабуть або очевидно, відомий людству з початку цивілізації, коли люди почали обмінюватися товарами.

До цих чинників можна додати цінові та дефіцитні очікування, зміни в структурі населення, економічну політику уряду (зокрема, допомога бідним верствам населення тощо).

Однозначно відповісти на запитання, від чого залежить величина попиту, неможливо, оскільки слід передусім з’ясувати, який саме продукт збирається купувати споживач. Так, шведський економіст К. Еклунд, розглядаючи попит покупців на сорочки, називає такі основні чинники:

Ефект доходу — за нижчої ціни товару споживач може купити його, не відмовляючись від придбання інших альтернативних товарів.

Попит — кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці.

По-третє, підтвердженням цього є ефект доходу та ефект заміщення.

Попит Закон попиту

Еластичність попиту — це міра реакції величини попиту на зміну якогось

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

4. Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А

надвиробництво з перевагою величини пропозиції, тобто

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

Якщо р2=6, тобто більше рівноважної величини, то виникає

Попит і його чинники

Якщо зниження ціни на один продукт збільшує попит на інший, то такі продукти називають взаємодоповнюваними. Наприклад, чай і цукор, магнітофон і касети до нього, автомобілі й бензин. Коли ціна на бензин зростає, люди звичайно купують менше автомобілів і попит на них зменшується. Взаємодоповнювані продукти використовують разом.

Згідно із законом попиту,чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі. І, навпаки, чим нижча ціна продукту, тим більшу його кількість купуватимуть споживачі. Отже, закон попиту відображає обернену, або зворотну, залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього. Цю обернену залежність між ціною продукту і величиною попиту можна зобразити за допомогою простого графіка, на якому по горизонталі відкладено кількість (Qd), а по вертикалі – ціну (Р).

Що вчинить власник спортивного магазину, який із настанням зими, виявить, що в нього не розпродана велика кількість велосипедів? Адже зимою люди не заінтересовані купувати подібні речі. Що ж все-таки може переконати покупців придбати велосипеди взимку? Напевне, знижені ціни. Велосипеди купуватимуть взимку, якщо ціна на них буде значно нижчою порівняно з цінами літнього періоду. Отже, що таке попит. Попит — це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за деяку ціну за певний проміжок часу. Якщо ви хочете придбати модну куртку, але не можете її купити через відсутність грошей, то економісти назвуть це бажанням, а не попитом. Але якщо у вас є гроші, які ви готові витратити на купівлю куртки, то це вже попит.

Корисність продукту для різних людей не однакова. Наприклад, хлопці віддають перевагу такій спортивній грі як футбол, дівчата — гімнастиці чи фігурному катанню. Діти отримують велике задоволення, переглядаючи лялькову виставу чи мультфільми, дорослі здебільшого одержать від цього перегляду мало задоволення чи корисності, бо люблять дивитися серйозні фільми чи політичні передачі. Крім цього, корисність продукту є різною для однієї і тієї самої особи у різний час і за різних обставин. Наприклад, тепле пальто влітку і взимку, склянка води у пустелі і в домашніх умовах, ліки для хворого і для здорової людини тощо.

Бажання, підкріплені грошовими можливостями, перетворюються в попит. Попит — це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима; іншими словами, попит — це платоспроможні потреби людей.

Ціна продукту здатна змінювати попит на нього. Що ще, окрім ціни продукту, може вплинути на попит і змінити його? Уявіть ситуацію: ви прийшли на ринок, щоб купити необхідне приладдя для школи: зошити, олівці, ручку та ін. Що вплине на ваш попит (кількість купленого приладдя)? Звичайно, насамперед, ціна продукту. Якщо вона зросла, ви тут же шукаєте інший продукт з подібними властивостями і нижчою ціною (замінник); отже, попит на основний продукт зменшується. Крім цього, у разі підвищення ціни ви витратите ту саму суму, обмежену величиною вашого доходу, але купите значно меншу кількість продуктів (не 20, а 10 зошитів, не дві ручки, а одну і т. д.). Водночас під час купівлі певного продукту виявиться ваш індивідуальний смак та уподобання: ви купите зошити, наприклад, не в коричневій обкладинці, а в синій, ручку не чорного кольору, а зеленого, олівці не в двоярусній коробці, а в одноярусній. Отже, на попит на продукт впливають такі чинники:ціна продукту, ціни на взаємодоповнювані та взаємозамінювані товари, величина доходів, індивідуальні смаки й уподобання. Оскільки вплив ціни продукту на попит нам уже відомий, розглянемо, як впливає на попит зміна цін на взаємодоповнювані і взаємозамінювані товари,величина доходів і суб’єктивні смаки й уподобання.

Реферати українською

Перші дві причини називають ефектом доходу, т. е. зниження ціни збільшує купівельну здатність населення. Останню причину називають ефектом заміщення. Ефект прибутку і ефект заміщення суміщаються і призводять до того, що товару збільшується за незначного зниження нього. Процесу обміну товарів на конкурентному ринку притаманні свої умови. Вони виявляються особливостях економічного реагування учасників ринку на співвідношення кількості обмінюваних товарів хороших і їх цін. Так, однією з найважливіших законів, «управляючих» процесом товарообміну і ціноутворення на конкурентному ринку, виступає закон попиту. Попит є, по меншою мірою,двуединим поняттям, що зв’язують кількість що купуватиметься товару з ціною. Своєрідність закону попиту — в зворотної залежності між ціною і пишатися кількістю що купуватиметься товару: що стоїть ціна, то меншу кількість товарів буде куплено споживачами. І навпаки, якщо ціна знижується — кількість покупок цього товару зростає. Коли кількість цього товару над ринком зростає, то, при інших рівних умов торгівля ними можлива лише за дедалі нижчій ціні. Найменший дефіцит звичних покупцям товарів на ринках викликає тенденцію підвищення їх цін.

По-друге, зміни кількості купівлі-продажу товарів за тими самими цінами може відбутися під впливом чинника про «>покупательских очікувань». Причини зміни очікувань можуть бути різні: як економічні (інфляція), і неекономічні (наприклад погодні, передсвяткові, сезонні умови). Під їхнім впливом кількість покупок може рухатися як зрости, і знизитися поза прямої залежності від рівня цін купованих товарів.

Закон попиту виявляє і той важливу особливість: поступове убування попиту покупців. Це означає, що зниження кількості покупок цього товару відбувається внаслідок зростання ціни, а й унаслідок насичення потреб.Приращение покупок однієї й тієї ж товару, зазвичай, здійснюється споживачами внаслідок зниження його ціни. Проте корисний ефект від участі такого збільшення має відомий межа, принаймні наступу якої навіть припонижательной тенденції цін закупівлі товару скорочуються. Ця особливість закону попиту позначається в убутній корисності кожної додаткової купівлі однойменного товару. Для покупця стає дедалі очевидним зниження корисного споживчого ефекту від додаткових витрат за ці закупівлі, і убування попиту відбувається, попри падіння ціни. Отже, закон попиту описує дві найважливіші особливості ринку:

Ринкове ціноутворення — це багатомірний процес, де на кількох обмін товарів впливають як ціни, а й інші, нецінові чинники. Кількість товарів, що може бути куплено у кожний цей час, залежить тільки від ціни, а й від про «нецінових чинників». Їх вплив хіба що нейтралізує вплив ціни, у разі зміни кількості закуповуваних товарів відбуваються принеизменяющихся цінах, а й у незалежно від своїх руху.

-низька ціна товару спонукає покупців зменшити споживання дорожчихтоваров-заменителей.

2) декому рідкісних і дорогих товарів (золото, антикваріат тощо.), є засобом приміщення грошей;

Еще по теме:

  • 1 электрическое поле закон кулона Закон Кулона а) через произвольную поверхность S, помещенную в неоднородное поле, где — сила, действующая на точечный положительный заряд Q, помещенный в данную точку поля. Линейная плотность заряда распределенного по нити (цилиндру) есть […]
  • Правила высших порядков Основные правила дифференцирования и производные элементарных функций Производные второго и высших порядков. Производнуюf(x) функцииу = f(x)будем называтьпроизводной первого порядкаили простопервой производнойэтой функции. Производная […]
  • Правило и приемы стрельбы из пм Приёмы и правила стрельбы из пистолета — прекращения стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включение предохранителя, т. е. перевод его в положение «предохранение», разряжание пистолета). — если предстоит стрельба, […]
  • Образец заявления загранпаспорта екатеринбург Загранпаспорт Екатеринбург После того, как Анкета будет заверена, Вы отправляетесь в УФМС и сдаете там документы. Документы сдаются по талону в назначенное время. С получением талончиков сотрудники "Группы Компаний Антей" Вам помогут. При […]
  • Правила дополнение обстоятельство определение Определение в английском языке Where is the key to the locked door in the warehouse? – Где ключ от запертой двери в складе? The streets of our city are well-lighted nowadays. – Улицы нашего города хорошо освещены сейчас. He wore a new […]